Fundacja Uwolnij MarzeniaFundacja Uwolnij MarzeniaFundacja Uwolnij Marzenia
Fundacja Uwolnij MarzeniaFundacja Uwolnij MarzeniaFundacja Uwolnij Marzenia
Fundacja Uwolnij MarzeniaFundacja Uwolnij MarzeniaFundacja Uwolnij Marzenia
poniedziałek, 23 października 2017 r. 296 dzień roku
Fundacja Uwolnij Marzenia - Organizacja Pożytku Publicznego
Jeden procent dla Fundacji Uwolnij Marzenia
Rozlicz PIT za darmo i przekaż jeden procent na Fundację Uwolnij Marzenia
Partnerzy

domeny
domeny, hosting, sklepy

Renault Polska: samochody nowe, samochody dostawcze, samochody używane, serwis

Artur Barciś - oficjalna witryna Artysty
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Wyszukiwarka
O Fundacji
Cele Fundacji
Poniedziałek, 11 sierpnia 2008 (18:51:28) - data aktualizacji: Poniedziałek, 11 sierpnia 2008 (18:54:07)
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzącym dzieciom i młodzieży  i osobom dorosłym warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego.
 2. kultywowanie dorobku artystycznego oraz gromadzenie pamiątek.
 3. wspieranie młodych talentów.
 4. wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
 5. wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, edukacyjno - sportowych oraz promocja i profilaktyka zdrowia.
 6. podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa zachowań człowieka w jego środowisku.
 7. finansowanie szkoleń i kursów osobom umożliwiających osobom zmianę kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie ich do pracy na własny rachunek.
 8. organizowanie oraz finansowanie leczenia sanatoryjnego, wczasów i wycieczek dla artystów, sportowców, naukowców, muzyków, dzieci i młodzieży.
 9. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych oraz działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
 10. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych i sportowych;
 11. organizacja koloni i obozów językowych, edukacyjnych.
 12. wspomaganie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, poprzez dopłatę do kosztów leczenia, pokrycie zaległych rachunków za czynsz oraz naukę w szkole;
 13. działalność na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska naturalnego.
 14. realizowanie programów i projektów w celu niwelowania różnic społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
 15. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
 16. efektywne wykorzystywanie wszelkich środków unijnych i pomoc przy ich wykorzystywaniu;
 17. Programowanie strategii kultury w Polsce i za granicą w oparciu o fundusze pozyskane z Unii Europejskiej.
Autor dokumentu: AW
Cofnij Drukuj